PROGRAM

PROGRAM

Jubilejné stretnutia členov JASu

BJB Praha - Vinohrady, 20. - 22. 5. 2022

__________________________________ 

PIATOK 14:30 - 18:00 Registrácia

večeře - 16:30 - 17:30 (KDM, Praha 2)

PIATOK 18:00 - 21:30

18:00

• Zahájenie stretnutia

• Príhovor: Miloš Šolc ml.

• Spoločný spev JASu - srdcovky

• Video exkurz do rôznych období JASu

20:00
•  predstavenie a príhovory hostí: Leen La Rivièra, Adrian Snell

• Koncert: Adrian Snell (akce také pro veřejnost za dobrovolné vstupné)

__________________________________ 

SOBOTA 09:00 - 12:30 a 13:30 - 17:00

• Duchovné slovo: Miloš Šolc ml.

• Večera Pánova

• Moderovaná diskusia - svedectvá

• Spoločné fotenie

• Nácviky podľa jednotlivých období JASu a čas na neformálne rozhovory

SOBOTA 19:00 - 21:30 Jubilejní setkání JASu (vstup také pro veřejnost)

• Služba JASu podľa jednotlivých období

• Telemost, pozdrav Scott Wesley Browna

• Služba Adriana Snella (1 pieseň)

• Video exkurz do rôznych období JASu

__________________________________

NEDEĽA 09:30 - 12:00 Slávnostné bohoslužby (i pro veřejnost)

• Služba JASu podľa jednotlivých období

• Krátky pozdrav: podpredseda Rady BJB v SR, Zoltán Kakaš

• Služba slovom: predseda VV BJB v ČR, Pavel Coufal

• Služba súčasného (slovenského) JASu

• Služba Adriana Snella (1 pieseň)

• Ukončenie stretnutia